StakhovskyMD
Хірург онкоуролог
Стаховський Олександр Едуардович - хірург онкоуролог,
старший науковий співробітник відділення пластичної та реконструктивної онкоурології ,
хірург відділення малоінвазивної хіругії Національного інституту раку
кандидат медичних наук, дослідник і вчений, онлайн-консультант.
Професійні навички
Хірург
Постійно виконує малоінвазивні радикальні втручання при онкологічних захворюваннях органів сечостатевого тракту (простата, сечовий міхур, нирка): радикальна лапароскопічна простатектомія, лапароскопічна неферктомія, лапароскопічна безішемічна резекція нирки з пухлиною, трансуретральне видалення пухлин сечового міхура та простати. Має великий досвід реконструктивної та пластичної урології (уретероцистонеостомія - відкрита та лапароскопічна, ушивання сечових нориць, формування сечового міхура із сегменту тонкої кишки, лапароскопічна пластика лоханки за Андерсен-Хайнцем).
Науковець
Бере активну участь у вітчизняних та зарубіжних конференціях з презентаціями матеріалів власних досліджень, займається науковою роботою, що має на меті підвищення ефективності лікування хворих на рак сечового міхура. У2014 році на світовому конгресі урологів в Ванкувері лікар Стаховський презентував постер про резекцію пухлин нирки у пацієнтів на метастатичний рак нирки, який організатори конференції відмітили як кращий.
Куратор курсу з тренінгу малоінвазивних хірургів в урології в Центрі Хірургічних інновацій
Доктор Стаховський є куратором курсів з загальної лапароскопічної урології, курсу для експертів по лапароскопічним операціям на нирці. Має свій авторський курс з лапароскопічної радикальної простатектомії.
Опініон лідер компаній Novartis, Pfizer та Roche
Бере участь у тематичних заходах, виступає з лекціями на семінарах, конференціях та форумах.
Дослідник
Бере участь у науково-дослідній роботі відділення пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку.
Голова ради молодих вчених
З 2013 по 2017 рік очолював Раду молодих вчених Національного інституту раку.
Публікації
Лікар Стаховський є автором 143 наукових публікацій. Деякі з них:

Біографія
Основна біографічна інформація про фахівця
Стаховський Олександр Едуардович, 1982 року народження, у 2004 році закінчив лікувальний факультет №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 2004–2005 рр. навчався в інтернатурі у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Щупика за спеціальністю «урологія», у 2006–2008 рр. – в клінічній ординатурі Інституту урології АМН України за спеціальністю «урологія». З вересня 2008 до березня 2009 р. проходив стажування з лапароскопічної урології в клініці Institute Mutualiste Montsouris, м. Париж, Франція, за грантом Європейської асоціації урологів (European Association of Urology). 3 березня 2009 до червня 2010 р. працював на посаді лікаря уролога відділення пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку. З липня 2010 по липень 2012 р. проходив клінічне стажування за спеціальністю «онкоурологія» в університеті Торонто, Канада. З листопада 2012 р. працював на посаді лікаря-уролога відділення пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку, а в січні 2013 року обраний за конкурсом на посаду наукового співробітника того ж відділення. В червні 2017 переведений на посаду старшого наукового співробітника.
У листопаді 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Удосконалення показань до резекції нирки та оцінка її ефективності при нирково-клітинному раку». Запланована докторська дисертація.
Стаховський О.Е - співвиконавець НДР (науково-дослідної роботи)
У 2009–2010 рр. Стаховський О.Е. був співвиконавцем НДР «Розробити метод комбінованого лікування хворих на інвазивний рак сечового міхура шляхом оптимізації способів оперативного втручання в залежності від ефективності неоад'ювантної поліхіміотерапії». В межах НДР аналізував ефективність органозберігаючих та органовиносних оперативних втручань у лікуванні хворих на інвазивний рак сечового міхура. Стаховський О.Е. бере участь у виконанні НДР «Вдосконалити показання та методики органозберігаючих оперативних втручань при нирково-клітинному раку на основі вивчення морфо-функціональних змін в нирках» (2012–2014 рр.). В рамках НДР планується розробити спосіб визначення об'єму функціонуючої нирки при нирково-клітинному раку, методики резекції нирки при інтраренальних пухлинах, створення формалізованої бази даних пацієнтів для зручного аналізу та статистичної обробки результатів досліджень. Є співавтором методичних рекомендацій: «Особливості діагностики та фактори прогнозу нирково-клітинного раку».
Участь у світових конференціях та конгресах
Стаховський О.Е. брав активну участь у конференціях, що проходили не тільки в Україні, але і за її межами. Вільно володіє англійською мовою, що дозволяє йому представляти наукові досягнення відділення пластичної та реконструктивної онкоурології на міжнародних конференціях та форумах. З 2002 року Стаховський О.Е. взяв участь у 48 конференціях, форумах та майстер-класах, із них 39 - за кордоном. Наукові роботи було презентовано в обсязі: 19 доповідей-презентацій та лекцій в Україні і 39 за її межами. Має 143 друковані роботи, з них 49 - в іноземних наукових виданнях та журналах. В 2013 році на всесвітньому конгресі урологів його виступ був відзначений кращим в секції: «Лікування раку нирки». За час роботи має 5 патентів на винахід. Веде активну наукову співпрацю з відомими клініками Європи і Канади та має наукові публікації у співавторстві з провідними світовими спеціалістами в галузі онкоурології.
Веде активну міжнародну діяльність: з 2005 до 2010 року був представником українських резидентів (інтернів та клінічних ординаторів за спеціальністю «урологія») в Європейській асоціації урологів. Очолював Раду молодих вчених Національного інституту раку до вересня 2017 року. Наразі активно представляє інтереси молодих вчених на міжнародній арені.
Контакти
Запис на консультацію за телефоном ( пн-пт /9-18)
або електронною поштою

Phone:
+38(068)-629-69-76
E-mail: stakhovsky9@gmail.com
Write Close
Close
Написати Олександру Едуардовичу
Telegram
Whatsapp
Viber
VK
Messenger
Skype
Mail
Phone